Autoceļu lietošanas nodeva

Aizvērt

Paziņojumu josla.

Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt


Portāla lietošanas noteikumi

Šie autoceļu lietošanas nodevas portāla https://www.lvvignette.eu/ (turpmāk tekstā – Portāls) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Portālu.

 1. Portālu uztur un administrē VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģ. Nr. 40003345734 (turpmāk tekstā – CSDD).
 2. Portāls ir pieejams gan interneta vietnē https://www.lvvignette.eu/, gan arī mobilajās aplikācijās.
 3. Lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. CSDD ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.
 4. Ja Portāla lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas aktivitātes Portālā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievēros tos. Katram Portāla lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai savlaicīgi būtu informēts par tajos veiktajām izmaiņām. Ja lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, tad lietotājam aizliegts lietot Portālu.
 5. Portāla administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem ierobežot vai liegt pieeju Portālam uz laiku vai neierobežoti (tai skaitā no konkrētām IP adresēm), nepieciešamības gadījumā paskaidrojot iemeslus.
 6. Katrs Portāla lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkurām darbībām un informāciju, kuru tas ievieto Portālā
 7. Ja radušies traucējumi vai jebkāda rakstura problēmas Portāla darbībā, CSDD tās izskatīs individuālā kārtībā.
 8. Portāla lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Portāla tiesisko interešu aizsardzību, tai skaitā atlīdzinātu zaudējumus, pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret CSDD un kuras jebkādā veidā ir saistītas ar CSDD, ja šādas prasības vai pretenzijas ir celtas paša lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ.
 9. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu pieder tikai un vienīgi CSDD. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti CSDD un trešajām personām.
 10. Visi strīdi starp CSDD un Portāla lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Privātums
 1. Visi Portālā ievietotie personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 2. Lietojot Portālu, lietotājs izsaka piekrišanu, ka CSDD veic attiecīgā lietotāja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.
 3. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģ. Nr. 40003345734, juridiskā adrese: Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV- 1079.
 4. Lietotāju personas datu apstrādes mērķis – autoceļu lietošanas nodevas samaksa un informācijas uzglabāšana par nodevu maksājumiem.
 5. CSDD saņem un saglabā informāciju no lietotāja izmantotā interneta pārlūka (tai skaitā IP adresi, sīkfailus) un par mobilajām ierīcēm (piemēram, ierīces modeli, operētājsistēmu, parametrus, tīkla operatoru, atrašanās vietu u.tml.).
 6. CSDD ir tiesības apkopot un publicēt informāciju par lietotāju kopumu, nekādi neidentificējot konkrētus lietotājus un neizpaužot to personas datus.